Sean Verano, Northeastern University
Author Session 279: PO1 Thursday, 4:30PM to 6:30 PM, November 20

(Go to Program Resource Index)

E-mail: sverano@neu.edu

Work address:
Northeastern University
College of Criminal Justice
400 Churchill Hall
Boston, MA 02115

Updated 05/20/2006