Scott E. Burns, University of Florida
Author Session 264: VO12 Thursday, 1:00PM to 2:30 PM, November 16

(Go to Program Resource Index)

E-mail: seburns@ufl.edu
Office: 352-392-0265

Work address:
University of Florida
Department of Sociology
P. O. Box 117330
Gainesville, FL 32611

Updated 05/20/2006